Általános szerződési feltételek

A szolgáltatást biztostják

  • Schenopol Kft. (Székhely: 4751 Kocsord Kossuth u. 5; Cégjegyzéket vezető bíróság: Nyíregyházi Törvényszék; Cg.: 15-09-082449;Adószám: 25119064-2-15, Képviselő: Jakab László ügyvezető) és Lakatos István E.V. (Székhely: 4751 Kocsord, Dózsa György u. 20; Vállalkozói igazolást kibocsátó okmányiroda: Mátészalka; Nyilvántartási szám.: 23721485;Adószám: 60849306-2-35, Képviselő: Lakatos István) (továbbiakban együtt ”KütyüBazár”) és
  • DROPSHIP INTERNATIONAL Kft. (Székhely: 4751 Kocsord, Kossuth u. 5; Cégjegyzéket vezető bíróság: Nyíregyházi Törvényszék; Cg.: 15-09-086723;Adószám: 27081044-2-15, Képviselő: Jakab László ügyvezető) valamint
  • Skylon Enterprise Kft. (Székhely: 4064 Nagyhegyes, Bartók Béla utca 32; Cégjegyzéket vezető bíróság: Debreceni Törvényszék; Cg.: 09-09-030709;Adószám: 26737656-2-09, Képviselő: Tóth Sándor ügyvezető)

(KütyüBazár, DROPSHIP INTERNATIONAL Kft., Skylon Enterprise Kft., hárman együttesen „Dropship Csoport” és a Partnerrel együtt, mint „Felek”) között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

ELŐZMÉNYEK

A KütyüBazár nagykereskedelmi webáruházat üzemeltet a www.kutyubazar.hu weboldalon (”Weboldal”), amelyen termékeket értékesít az online felületen keresztül jelentkező felhasználók számára. Felhasználónak minősülnek a KütyüBazár online felületén regisztrált és azon keresztül vásárló személyek.

A DROPSHIP INTERNATIONAL Kft. termékek csomagolásával, szállításra előkészítésével és a futárszolgálat részére történő átadás útján a termék címzettekhez való eljuttatásával foglalkozik.

A Skylon Enterprise Kft. üzemelteti a dropship.skylon.hu weboldalt, amelyen a számlázási szolgáltatás keretében több szolgáltatást magában foglaló szolgáltatáscsomagok, illetve egyedi megoldások igénybevételére biztosít lehetőséget.

A Honlap célja számlázási és ügyviteli szolgáltatás nyújtása, melynek keretében a felhasználók a jogszabályoknak megfelelő számlát állíthatnak ki számítástechnikai eszköz útján és a megrendeléseiket menedzselhetik.

A regisztrált Partner üzemelteti egy webáruházat, amelyen termékeket értékesít az online felületen keresztül jelentkező felhasználók számára.

A Weboldalon történő regisztrációval Partner jogosult kiválasztani, majd nagykereskedelmi áron megrendelni a webáruházban elérhető termékeket a KütyüBazártól.

A termékek a DROPSHIP INTERNATIONAL Kft. által biztosított komplex szolgáltatás igénybevételével – futárszolgálat részére történő átadás útján – kerülnek kikézbesítésre a címzettekhez.

A Skylon Enterprise Kft. számlázási és ügyviteli szolgáltatást nyújt a megrendeléssel kapcsolatos számla kiállítása és a megrendelések menedzselése érdekében, mely komplex együttműködés kereteit Felek a jelen partneri szerződésben kívánják rendezni az alábbi feltételek szerint.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. A KütyüBazár a Weboldalon biztosítja a Partner számára, hogy regisztrációt követően a Weboldalra vonatkozó vásárlási feltételek szerint kiválassza, majd manuálisan, vagy – a megrendelője által automatizált módon – megrendelje a webáruházban elérhető termékeket. A kiválasztás, megrendelés alatt a Partner vevője által történt kiválasztást, megrendelést is értik. A Partner jogosult a kiválasztott termékeket nagykereskedelmi áron megvásárolni és megrendelője részére a Partner által üzemeltetett webáruházban meghatározott áron értékesíteni.

1.2. A Partner megrendeléseit a Skylon ügyviteli szoftveren keresztül fogadja a KütyüBazár.

1.3. A Partner megrendeléseit kizárólag a DROPSHIP INTERNATIONAL Kft. csomagolja be, készíti elő a szállításra, illetve adja át a futárszolgálat részére a termék címzettekhez való eljuttatása érdekében.

II. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

2.1. A szerződést felek határozatlan időtartamra kötik, hatályba lépésének napja a regisztráció napja.

III. A REGISZTRÁCIÓ ÉS ADMIN-FIÓK

3.1. A Partner a https://dropshipuzlet.hu/bemutato/ domain alatt rendelkezésre álló regisztrációs felületen végzi el a regisztrációt az ott meghatározott adatok felvitelével.

3.2. A regisztráció során megadott adatok érvényességéért és helytállóságáért a Partner felel a szerződés rendelkezései szerint.

3.3. A „Dropship Csoport” a Partner regisztrációját, a társaság működőképességét okiratok bekérésével jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzést követően a regisztrációt jóváhagyja vagy elutasítja.

3.4. A regisztráció jóváhagyása után a Partner a „Dropship Csoport” visszaigazolásával egy un. admin-fiókhoz (”Admin-fiók”) való hozzáférést szerez. A hozzáféréssel kapcsolatos adatokat a „Dropship Csoport” a Partner által megadott email címre küldi el.

IV.  MEGRENDELÉS

4.1. Partner belépési jogosultságot szerez a Weboldalra, ahol az értékesítésre kínált termékek kiválasztását követően manuálisan, vagy – a partner vevője által a partner által üzemeltetett webshopon történt megrendelés útján –  automatizált rendszeren keresztül megrendelheti azokat.

4.2. A Weboldalon minden termék esetében feltüntetésre kerül a termék rendelkezésre állása (elérhető készletről vagy sem), nagykereskedelmi átadói ára, valamint a nettó ár + áfa forintban kifejezve.

4.3.  A megvásárolni kívánt termékeket a Partner „kosárba teszi”, majd elküldi a rendelést vagy a Skylon ügyviteli szoftvert használja a megrendeléseinek továbbítására.

4.4. Az elküldött megrendeléseket a KütyüBazár minden esetben ellenőrzi. A megrendelt termékek készleten történő elérhetőségéről, valamint annak hiányáról tájékoztatja Partnert, azzal, hogy amennyiben a termékek készleten elérhetőek, úgy a megrendelés beérkezését követő legfeljebb 3 napon belül a megrendelés visszaigazolásra kerül. Ebben az esetben Felek az átvétel módját is pontosítják. Partner köteles saját költségén a termékek átvételéről gondoskodni, amelynek érdekében Partner köteles igénybevenni a DROPSHIP INTERNATIONAL Kft. szolgáltatását.

V. SZÁLLÍTÁS

5.1. Kiszállítás esetén a KütyüBazár szerződött szállítópartnerével biztosítja a termékek Partner, Partner vevője részére történő eljuttatását. Amennyiben Partner a kiszállítás igénybevétele mellett dönt, úgy a csomag KütyüBazár általi összeállítása után a szerződött szállítópartnerével szállítja ki a termékeket a Partner részére. A szállítás költségei a Partnert terhelik.

5.2. A Dropship International Kft. vállalja, hogy a KütyüBazártól átveszi a Partner által megrendelt szállítandó termékeket, azokat becsomagolja, szállításra előkészíti, majd átadja a leszerződött futárszolgálatnak, aki a Címzettnek elszállítja, aki a csomagot vagy a szolgáltató által leszerződött futárszolgálatnál, vagy egy átvevőhelyen veheti át, míg az át nem vett csomagot visszaszállítja a felvétel helyére.

5.3. A „Dropship Csoport” csak és kizárólag Magyarország területére vállal kiszállítást és kizárólag a KütyüBazártól megrendelt termékek vonatkozásában.

VI. SZÁMLÁZÁS

6.1. ASkylon Enterprise Kft. a számlázási szolgáltatás keretében a Honlapon több szolgáltatást magában foglaló szolgáltatáscsomagok illetve egyedi megoldások igénybevételére biztosít lehetőséget. A Skylon Enterprise Kft. a Honlapon elérhető számlázóprogram (a továbbiakban: Számlázóprogram) funkcióinak igénybevételére, a számlák, és a Partner által megadott adatok elektronikus tárolására, azok előhívására, segítségnyújtás igénybevételére biztosít lehetőséget Partner számára. A Számlázóprogram az egyes számlákat pdf formátumban állítja ki.

6.2. A Skylon Enterprise Kft. a számlázási szolgáltatást a Szolgáltatáscsomagok, illetve az Egyedi Megoldások igénybevétele esetén is határozatlan időtartamra nyújtja.

6.3. A Skylon Enterprise Kft. vállalja, hogy a számlázási szolgáltatás keretében a Számlázóprogram igénybevételével kiállított számlák a mindenkori jogszabályoknak megfelelnek azon alaki részükben, amelyek közvetlenül és kizárólag a Számlázóprogram által kerültek elkészítésre.

6.4. A Partner visszavonhatatlanul átvállalja a Skylon Enterprise Kft.-től az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerint a számlakibocsátásra meghatalmazottjával egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a hivatkozott törvények és a Szerződés Felhasználó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.

6.5. A Partner a szolgáltatás megrendelésével, illetve – amennyiben a szolgáltatás feltétele valamilyen díj előzetes megfizetése – a szolgáltatás díjának megfizetésével a szolgáltatásnyújtás megkezdésébe beleegyezését adja, így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 8/B § (2) pontja alapján a Korm. rendelet szerinti elállási jogát a továbbiakban nem gyakorolhatja.

6.6. A Skylon Enterprise Kft. Skylon.hu számlázási és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a Partner által igénybe vett honlap felületen történik, amelynek keretében az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok alkalmazásában a Szolgáltató a GDPR 28. cikk szerinti Adatfeldolgozónak minősül, hiszen az adatkezelést a Partner nevében végzi el. A Partner a honlapon történő regisztrációt, az egyes szolgáltatáscsomagok és egyedi megoldások igénybevételét megelőzően az ÁSZF-et elfogadja. A felhasználó az ÁSZF elfogadásával egyben a GDPR 28. cikk (2) bekezdésébe foglalt általános felhatalmazását adja, hogy a Szolgáltató az egyes csomagokhoz további adatfeldolgozót vegyen igénybe (pl. postai szolgáltató, tárhelyszolgáltató), és maga a szolgáltatás igénybevétele a GDPR 28. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti utasításnak minősül. A számlázási szolgáltatás tartalmát, a bizonylatmegőrzési kötelezettséget, a kötelező adatátadást a számviteli törvény határozza meg, a számla adótartalmát az Art. és az áfatörvény írja elő.

6.7. Alapszolgáltatások: Számítástechnikai eszköz útján papírra nyomtatott számlázás. Partner a Számlázóprogram által létrehozott dokumentumot kinyomtathatja, mellyel számítástechnikai eszköz útján papírra nyomtatott számlát állít ki.

6.8. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Partner által a számlázási szolgáltatás során használt elektronikus aláírást, továbbá azt sem, hogy az elektronikus aláírás a számlakibocsátó vagy a számlakibocsátó képviseletére jogosult személyhez köthető-e. Az ezzel kapcsolatban felmerülő jogviták, károkozás tekintetében Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

6.9. További szolgáltatások. Szolgáltató az általa nyújtott további szolgáltatások tartalmát és részletes feltételeit a Honlapon teszi közzé.

VII. FIZETÉSI FELTÉTELEK

7.1. A Partner által leadott megrendelés kiszállítását követően a Partner köteles a számla kiállítását és elektronikus úton történő kézhezvételét követően 7 napon belül a termékek vételárát, valamint az esetleges szállítási költséget megfizetni KütyüBazár részére. Amennyiben a Partner tartozás meghaladja a 100.000 Ft összeghatárt, úgy a tartozás kiegyenlítéséig rendelésre nem jogosult.

7.2. A termékek tulajdonjogának az átruházására abban az esetben kerülhet sor, ha a vételár kiegyenlítése megtörtént.

7.3. A termékek vételár megfizetéséről a KütyüBazár számlát állít ki, melyet elektronikus módon küld meg a Partner számára.

7.4. A számla automatikusan, emailen megküldött elektronikus számla is lehet, melyet a Felek kifejezetten elfogadnak.

7.5. A Partner kijelenti, hogy a vásárolt termékek logisztikájával a Dropship International Kft. céget megbízza oly módon, hogy az utánvéttel történt csomagok kiszállításából beérkező összegeket a Dropship International Kft. elsősorban a Partnernek a KütyüBazár, a Dropship International Kft.és a Skylon Enterprise Kft.felé fennálló tartozásainak kiegyenlítésére köteles felhasználni és az ezt követően fennmaradó összeget köteles a Partner részére átutalni.

7.6. A Dropship International Kft. szolgáltatásainak árai a következőek:

Havi alapdíj: 5.000 Ft/hó

Csomagszállítás: 1.070 Ft / csomag

Csomagolás: 400 Ft / csomag

Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

Amennyiben a Vevő nem veszi át a csomagot, úgy az egyébként felmerült  csomagszállítási díjon túlmenően a küldemény visszaszállítási költségét is ki kell egyenlíteni, amely a csomagszállítás díjának 50 %-a, amelynek megfizetésére ezen esetekben a Partner köteles.

7.7. A Skylon Enterprise Kft.szolgáltatásainak árai a következőek:

Partner a regisztráció véglegesítésével egy időben a szolgáltatáscsomagot is megrendelni. Minden megkezdett hónap teljes egészében fizetendő.

A szolgáltatás csomag alap havidíja nettó 1990 Ft / hó.

A Partnernek lehetősége van automatizált adatkapcsolatot kérvényeznie a webáruháza és a számlázó program között. Ezt az igényét írásban a toth.sandor@skylon.hu e-mail címen tudja jelezni. Az automatizált adatkapcsolat fenntartásának díja 1990 Ft / hó webáruházanként. Ez a szolgáltatás kiegészítő szolgáltatásként rendelhető és az alapdíjon felül fizetendő.

Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

VIII. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. A megrendeléssel kapcsolatos fogyasztói jogokat a Partner vevői a Partneren keresztül érvényesíthetik, oly módon, hogy a Partner vevői a Partnernél jelzik jótállási, garanciális, kellék- és termékszavatossággal kapcsolatos igényeiket, valamint a vásárló a Partner részére juttatja vissza az igényérvényesítéssel érintett terméket. Ezt követően a Partner a vásárlói igényt továbbítja KütyüBazár felé, aki a termék megvizsgálása után vagy jóváhagyja, vagy elutasítja az igényt.  Az igény jóváhagyása esetén KütyüBazár köteles a jogszabályokban előírt jótállási, garanciális, kellék- és termékszavatossággal kapcsolatos vásárlói igényeket a jogszabályokban meghatározott módon kezelni.

8.2. Partner köteles a termékek forgalmazásához szükséges valamennyi hatósági és egyéb engedéllyel rendelkezni a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően. Ezen engedélyek hiányából, elmaradásából vagy nem megfelelő voltából eredő károkért kizárólag a Partner tartozik felelősséggel. Az ezzel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő költségeket vagy büntetéseket nem háríthatja át a „Dropship Csoport” szerződő felekre.

8.3. A „Dropship Csoport” által a Partner részére nyújtott szolgáltatás igénybevétele feltételezi a Partner részéről az Internet és az információs technológia technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Partnert terheli a számítógépe, szervere, illetve az azokon található adatok védelmének kötelezettsége.

8.4. A kártérítési felelősségnek a mértéke a KütyüBazár esetén kizárólag a termék vételárának, míg a Dropship International Kft. és a Skylon Enterprise Kft. esetén a havi alapdíj összegéig terjed ki.

IX. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

9.1. Felek között létrejött szerződésekben szereplő adatokat a „Dropship Csoport” rögzíti és tárolja. Partner tudomásul veszi, hogy a „Dropship Csoport” jogosult a Partner és vevője által megadott adatokat tárolni, feldolgozni, a szolgáltatás nyújtásában közreműködők részére továbbítani a szolgáltatás teljesítése érdekében. A „Dropship Csoport” a Partner vevőinek adatai nem jogosult felhasználni saját üzleti céljaira. A Partner tudomásul veszi, hogy az interneten továbbított adatok biztonságáért a „Dropship Csoport” nem felel.

X. TITOKTARTÁS

10.1. Partner köteles a Szerződés hatálya alatt tudomására jutott üzleti titkot, valamint a „Dropship Csoportra” vonatkozó alapvető fontosságú információt megőrizni a Szerződés hatálya alatt és a Szerződés bármilyen módon történő megszűnése után is korlátlan ideig. Partner ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatokat, amelyek a szerződés teljesítésével összefüggésben jutottak a tudomására, és amelyek közlése a „Dropship Csoportra” vagy más személyre hátrányos következményekkel járna.

10.2. Partner tudomásul veszi, hogy a bizalmas információ engedély nélküli kiszolgáltatása a Szerződés súlyos megszegésének minősül. A kereskedelmi titkok és a „Dropship Csoport” tulajdonában lévő egyéb információ, bármely ötlet, technika, feltalálási mód, program, berendezés, üzleti terv, marketing vagy értékesítési terv, amelyek általában nem ismertek a nyilvánosság számára, akár szabadalmaztathatóak, akár nem, a „Dropship Csoport” tulajdonában lévő bizalmas információnak minősülnek. Megfelelő felhatalmazás nélkül a „Dropship Csoport” üzleti tevékenységére, működésére vonatkozó ilyen információk, valamint a „Dropship Csoport” alkalmazottaira, megbízottaira, beszállítóira, üzleti és egyéb partnereire vonatkozó adatok kiszolgáltatása kívülállók számára, illetőleg saját előnyre való felhasználásuk tilos.

10.3. Partner köteles a Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén valamennyi, a „Dropship Csoport” által rendelkezésére bocsátott üzleti titkot tartalmazó iratot, anyagot, adathordozót haladéktalanul visszaszolgáltatni.

10.4. Partner a Szerződés elfogadásával tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Szerződésben rögzített céges és személyes adatait és egyéb információt a „Dropship Csoport” kizárólag a vételár elszámolását esetleg végző cégnek átadja.

10.5.    Partner a „Dropship Csoport” tevékenységéről nyilatkozatot a sajtónak, illetve bármilyen egyéb módon nyilvánosan, csak a „Dropship Csoport” kifejezett írásbeli engedélye alapján és abban a témában adhat, amelyre a „Dropship Csoport” engedélye vonatkozik.

10.6.    Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződésben rögzített titoktartási kötelezettségét bármilyen formában megszegi, a „Dropship Csoport” jogosult a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek megsértésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét és kárát érvényesíteni. Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben Partner a jelen szerződésből fakadó bármely titoktartási kötelezettségét megszegi, úgy köteles a „Dropship Csoport” részére 5.000.000 Ft, azaz Ötmillió Forint összegű kötbért megfizetni, azzal, hogy a „Dropship Csoport” jogosult a kötbéren túlmenő esetleges további kárainak érvényesítésére is.

XI. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

11.1. Jelen Szerződést bármelyik fél, indokolás nélkül a másik féllel írásban közölt értesítést követő tizenöt (15) napos felmondási idővel felmondhatja.

11.2. Azonnali hatályú felmondásra akkor kerülhet sor, ha bármelyik Fél a jelen szerződésben, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (”Ptk.”) foglalt valamely kötelezettségét súlyosan megszegi.

11.3. A Szerződés bármely módon történő megszűnése nem mentesíti a Feleket a Szerződés hatálya alatt – különösen, de nem kizárólag a pénzügyi teljesítések vonatkozásában – fennálló kötelezettségeinek teljesítése alól.

XII. KOMMUNIKÁCIÓ

12.1.   A partner felé történő kommunikáció a regisztrációkor megadott e-mail cím és postai címre történhet. A „Dropship Csoport” felé történő kommunikáció a jakablaszlo@kutyubazar.hu e-mail címre és a 4200 Hajdúszoboszló Nyugati sor 7 postai címre történhet.

A postai úton küldött értesítés a tértivevényen található átvételi időpontban tekinthető kézbesítettnek.

12.2.   E-mailes értesítés esetén az értesítés kézbesítettnek minősül, ha semmilyen hibaüzenetet, vagy un. ”Out of Office” üzenetet nem küldött a címzett szervere vagy az érkezésről a feladó igazolást kap, ugyanazon a napon, ha munkanapon lett elküldve 09:00 – 18:00 közötti időszakban, vagy a rákövetkező munkanapon.

12.3.  A szóbeli közlést Felek nem tekintik a Szerződéssel kapcsolatosan érvényes jognyilatkozatnak.

12.4. A KütyüBazár által üzemeltetett un. ”admin” felületen történő közlés, a közlést követő munkanappal kézbesített, írásbeli közlésnek minősül.

XIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1.   KütyüBazár fenntartja a jogot a Weboldal felületének egyoldalú, a Partnerrel történő közlése nélküli változtatására, mely változtatás a Partnerrel és termékével és árával kapcsolatos változtatás lehetőségét is magában foglalja.

13.2.  A Szerződéssel kapcsolatos valamennyi vita közös megegyezésen keresztül rendezendő, azonban, amennyiben a vita eldöntése a Felek általi közös megegyezéssel nem lehetséges, úgy felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő jogvitájuk eldöntésére a Debreceni Járásbíróság, vagy összeghatártól függően a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

13.3.  Ha a jelen Szerződés bármely előírása érvénytelenné válik a Szerződés többi előírásainak törvényességét, érvényességét egészében nem érinti.

13.4.  Felek a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. torvény (Ptk.)  rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A szerződést a partner elolvasta, értelmezte és kijelenti, hogy a Szerződés szövegezését egyértelműnek és érthetőnek találja, valamint kijelenti, hogy a Szerződésben foglaltakat mindenre kiterjedően megismerte, annak tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit értelmezte, megértette és magára nézve azt kifejezetten és kötelező érvénnyel elfogadta.